تهران - کرج - ملایر؛ شعارهای شبانه در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی؛ مرگ بردیکتاتور- مرگ برخامنه‌ای - لعنت برخمینی

فریادهای مرگ بر دیکتاتور - مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی بر فراز بامها در سالگر انقلاب ضدسلطنتی 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: