خبرگزاری فرانسه : معترضان دربرلین پرچمهای مجاهدین خلق را به اهتزازدر آوردند

خبرگزاری فرانسه با انتشار ۵ عکس از تظاهرات برلین نوشت: معترضان در تظاهرات حامیان شورای ملی مقاومت ایران در برلین، آلمان، پرچمهای مجاهدین خلق ایران را در مقابل دروازه براندنبورگ به اهتزاز درآوردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: