سرود سرقت انقلاب

گر منم مام وطن را فرزند

می‌خورم با همه قلبم سوگند

می‌کشم از دهن گرگ برون

انقلابی که به سرقت بردند

انقلاب! انقلاب! ای که خورشید تو در تقدیر است

آن‌چنان منتظرم در ره شوق

که اگر زود بیایی دیر است 

لطفا به اشتراک بگذارید: