اعتراف بازجو و شکنجه‌گر ساواک شاه به شکنجه‌های ضدانسانی و سوزاندن مجاهد بنیانگذار علی اصغر بدیع زادگان

تهرانی شکنجه‌گر ساواک:

وقتی که مهندس بدیع‌زادگان را شهربانی دستگیر کرده بود

به‌علت شکنجه‌های شدیدی که داده بودند و او را سوزانده بودند

حاضر نبود یک مدتی به ساواک او را تحویل بدهد

بهمن نادری‌پور (تهرانی) بازجو و شکنجه‌گر ساواک: در مورد سایر مسایل نکته جالبی که الآن به‌خاطرم آمد اون هستش که وقتی که مهندس بدیع‌زادگان را شهربانی دستگیر کرده بود به‌ علت شکنجه‌های شدیدی که داده بودند و اون را سوزانده بودند حاضر نبود یک مدتی به ساواک اون را تحویل بدهد و حتی اختلافی هم در این ماجرا افتاده بود و مرتباً ازغندی و سایرین برای تحویل اون به شهربانی مراجعه می‌کردند و مسئولان شهربانی هم امروز و فردا می‌کردند.

مجری: معذرت می‌خواهم هنوز کمیته به اصلاح ضد خرابکاری به‌وجود نیامده بود.

نادری‌پور: هنوز کمیته ضد خراب کاری به‌وجود نیامده بود ولی کمیته‌ای در شهربانی در اداره اطلاعات کار می‌کرد که اونها هم به نوبه خودشان به‌دنبال سازمانهای مبارز و مجاهد بودند و در جریان یک کار تعقیبی مهندس بدیع‌زادگان را که گویا یک اتومبیل پیکان را از یک ماشین کرایه دهی اجاره کرده بود مورد شناسایی قرار داده بودند و بعد دستگیر کرده بودند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: