پاریس - گرد هم آیی و نمایشگاه به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

به‌مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و همزمان با تظاهرات بزرگ هموطنان در برلین و شماری از شهرهای اروپایی و کانادا هموطنان آزاده در پاریس با برپایی یک گردهمایی و نمایشگاه در میدان انولید در پاریس یاد شهیدان و راهگشایان انقلاب ضدسلطنتی و شهیدان قیام سراسری و مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران را گرامی داشتند.

هموطنانمان در این گردهمایی ضمن حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، ر مرزبندی ملی ایرانیان با شاه و شیخ و علیه دیکتاتوری و وابستگی و برای تحقق یک جمهوری دموکراتیک در ایران تأکید کردند

سخنرانی های 

مژگان جولایی ـ پیر برسی ـ طاهرزاده ـ اصغر ادیبی ـ حسن حبیبی ـ شیخی

خبرگزاری فرانسه-۲۱ بهمن ۱۴۰۲: 

« معترضان در تظاهرات حامیان شورای ملی مقاومت ایران در برلین، آلمان در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴، پرچم‌های ایران و آرم مجاهدین خلق ایران را در مقابل دروازه براندنبورگ به اهتزاز در می‌آورند.

گتی ایمیج- ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ : 

روز ۱۰ فوریه-۲۱ بهمن ۱۴۰۲ در تظاهراتی که به‌مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران در مقابل دروازه براندنبورگ برلین برگزار شد، شمار زیادی از مردم به سخنرانی مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گوش فرا دادند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات در مقابل دروازه براندنبوگ پلاکاردهایی با تصویر مریم رجوی پرزیدنت جمهور شورای ملی مقاومت ایران در دست دارند.

 

تظاهرات وراهپیمایی ونمایشگاه درپاریس ـ کلیپ دوم - ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: