تظاهرات بازنشستگان مخابرات و کارگران فولاد اهواز علیه فقر و گرانی و چپاولگری در حاکمیت آخوندی

کارگران  ذوب آّهن فولاد خزر گیلان  مقابل استانداری رژیم در رشت بخاطر برآورده نشدن خواستهایشان و هم چنین کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

یا محمد یا علی حق ما گرفتنی است

عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمی‌دیدم

عدالتی ندیدیم فقط دروغ شنیدیم

وزیر بی‌لیاقت ننگت باد ننگت باد

مجلس سرسپرده گرانی را آورده

بازنشستگان ارومیه، اهواز، اراک، اردبیل، شوش، مریوان، قروه، تبریز، سنندج،  فولاد اهواز و رشت

 

 

تجمع اعتراضی کارگران 

کارگران رشت 

 

مخابرات رشت 

 

مخابرات تبریز 

 

خزر گیلان 

لطفا به اشتراک بگذارید: