اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم پلید آخوندی در بهمن‌ماه ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران

در بهمن‌ماه که آخرین روزهای آنرا سپری می‌کنیم و یادآور روزهای فراموش‌ناشدنی در تاریخ مبارزه مردم ایران برای آزادی است، و هم‌چنین در حافظه تاریخی مردم ایران یادآوری به زیر کشیده شدن تندیس‌های فرعونی شاه خائن در روزهای توفانی ۲۱ و ۲۲بهمن است، شاهد اوجگیری اعتراضات و تظاهرات اقشار مختلف مردم میهنمان از بازنشستگان تا کادرهای درمانی تا فرهنگیان و به‌ویژه کارگران از جمله کارگران دلیر فولاد اهواز و کشاورزان اصفهان و مردم اراک بودیم.

همزمان کانون‌های شورشی، زنان و جوانان دلیر میهنمان با فعالیت‌ها و عملیات‌هایشان نشانه‌های درخشان از آتشفشان انقلاب و ایران آزاد فردا را به‌نمایش می‌گذارند. در این بین ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در کشورهای مختلف جهان در پشتیبانی از خواست مردم ایران برای آزادی فعالیت گسترده و سلسله تظاهرات چشمگیری را در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا سازماندهی و برپا می‌کنند تا جایی‌که شخصیت‌های سیاسی و پارلمانترها از کشورهای مختلف که در این تظاهرات شرکت و در حمایت از مردم ایران سخنرانی می‌کنند می‌گویند، آتشفشان انقلاب مردم ایران در آستانه فوران است و انقلاب در راه است.

ارتباط مستقیم ـ اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم پلید آخوندی در بهمن‌ماه ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم پلید آخوندی در بهمن‌ماه ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم پلید آخوندی در بهمن‌ماه ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: