هفت روی هفت ـ تهدیدات رژیم آخوندی برای چهارشنبه‌سوری تا چه حد موفق بود؟

بررسی تازه‌ترین و مهمترین خبرها و تحولات هفته

در روزهای پایانی سال هستیم و آخرین برنامه هفت روی هفت را تقدیم حضورتان می‌کنیم. سر خط مهمترین رویدادهای هفته:

کارزار نوروزی در ادامه کارزار سراسری چهارشنبه‌سوری قیام آتش پایان و آغاز درخشان سال. خوب البته رژیم در چهارشنبه‌سوری تدارک زیادی دیده بود و بسیج داده بود و آماده‌باش داده بود به نیروهایش که ممانعت کند از برگزاری چهارشنبه‌سوری این جشن ملی که البته باید بررسی کنیم که در چهارشنبه‌سوری چه عایدش شد و چه نتیجه‌ای برایش داشت.

در ادامه موضوعی که به آن خواهیم پرداخت و همچنان مطرح است موضوع نمایش انتخابات رژیم و پس لرزه‌های شکست رژیم در نمایش انتخابات است.

فرصت خوبی است که در پایان سال نگاهی کنیم به یکسال اندوختن آتش و خشم انفجاری جامعه و مسیر پیش رو و همچنین موقعیت و تعادل قوا بین مردم و مقاومت مردم ایران و رژیم آخوندی در پایان سال.

هفت روی هفت ـ تهدیدات رژیم آخوندی برای چهارشنبه‌سوری تا چه حد موفق بود؟ ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: