کنفرانس ایران: مقاومت علیه استبداد دینی، قضاییه جلادان و نبرد با تروریسم دولتی - سخنرانی شخصیتهای سیاسی - قسمت دوم

برای مشاهده کلیپهای شماره ۲ و۳، به زیر این مطلب مراجعه نمائید.

سخنرانیهای

لویی فری مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا

سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا

استانسیلاو پاولوسچی وزیر پیشین دادگستری ملداوی و قاضی سابق دادگاه حقوق‌بشر اروپا

 

لویی فری مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا

اکثر افرادی که تحت عنوان قاضی و دادستان و وکیل در روند محاکمه ساختگی علیه مجاهدین دخیل هستند با این نمایش مضحک و کاملاً ساختگی تنها حقارتشان را بارز می‌کنند.

با جوانان و زنان برجسته در کانون‌های شورشی بهار ایرانی شروع شده و فرا می‌رسد.

برنامه ۱۰ ماده‌ای و مهمتر از آن شجاعت اخلاقی و رهبری اخلاقی خانم مریم رجوی بهار آزادی ایران را به ارمغان خواهد آورد.

سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا

اهداف مقاومت به بهترین وجه در برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی و شورای ملی مقاومت بیان شده است . طرحی که توسط صدها تن از رهبران دولتها در سراسر جهان تأیید شده است. 

اقدامات شیطانی که امروز در قالب محاکمه‌های نمایشی شاهد آن هستیم حقیقت را تغییر نمی‌دهد و رژیم را از سرنوشت محتوم آن نجات نمی‌دهد.  وقتی مردم ایران قیام کنند رهبران رژیم محاکمه خواهند شد.

به‌عنوان جنبشی که با افتخار توسط یک زن رهبری می‌شود جای تعجب نیست که این جنبش هم‌چنین خواستار برابری کامل جنسیتی است

استانسیلاو پاولوسچی وزیر پیشین دادگستری ملداوی و قاضی سابق دادگاه حقوق‌بشر اروپا

محاکمه غیابی بیش از ۱۰۰ تن از مجاهدین مغایر با اصول اولیه دادرسی عادلانه است . محاکمه غیابی طبق رویه قضایی دادگاه حقوق‌بشر اروپا نوعی انکار آشکار عدالت تلقی می‌شود و در جهان متمدن غیرقابل قبول است.  قاضی فاقد بی‌طرفی لازم است که کل این جریان را به مضحکه‌ای تبدیل می‌کند

کنفرانس ایران: مقاومت علیه استبداد دینی، قضاییه جلادان و نبرد با تروریسم دولتی - سخنرانی شخصتیهای سیاسی - قسمت دوم-کلیپ۲

کنفرانس ایران: مقاومت علیه استبداد دینی، قضاییه جلادان و نبرد با تروریسم دولتی - سخنرانی شخصتیهای سیاسی - قسمت دوم-کلیپ۳

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: