ادعاهای رئیسی جلاد و بررسی شاخص‌های اقتصادی

گفتگو با زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران

علیرغم ادعاهای آخوند رئیسی و تکرار آمارها و دعاوی دروغ رشد اقتصادی، کارشناسان رژیم نسبت به وضعیت اقتصادی در سال۱۴۰۳ ابراز نگرانی می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی رژیم گفت:

در سال ۱۴۰۳ رشد فقر را شاهد خواهیم بود. رشد آسیب‌های اجتماعی را خواهیم داشت، رشد مهاجرت را خواهیم داشت. رشد اعتیاد را خواهیم داشت.

الآن طبقه پایین جامعه له شده و از بین رفته است. خیلی هایشان واقعاً نابود شده‌اند. اکنون برخی از طبقه زیر متوسط اساساً از طبقه خارج شدند. نقش خیلی کلیدی و تعیین‌کننده در این مورد برعهده خامنه‌ای است از این جهت که نهاد‌های فعال و اصلی اقتصاد کشور، زیر نظر وی فعالیت می‌کنند. این نهادها تقریباً همه اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند.

لطفا به اشتراک بگذارید: