حکومت عدل علی، قسمتی از سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران - برادر مجاهد مسعود رجوی -۲۱ تا۲۵ مرداد۱۳۵۸

راه ده‌ای یار مرا

زیارت امیر مؤمنان در شب قدر ۲۳ رمضان

شاخص و قدر انسان

حکومت عدل علی

قسمتی از سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران - برادر مجاهد مسعود رجوی-۲۱ تا ۲۵ مرداد ۱۳۵۸

در آستانهٔ تشکیل مجلس خبرگان خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ برای تحمیل قانون اساسی ولایت فقیه

در بحبوحه‌ٔ حملات چماقداران خمینی به بنیاد علوی ستاد مجاهدین در خیابان مصدق

برادر مجاهد مسعود رجوی ـ مسجد دانشگاه تهران ـ مرداد ۱۳۵۸

جوهر نظرگاه ما چی است؟

چی میخواد، مقصد اجتماعیمون چیه؟ ما موحدیم. مطابق خود قرآن ما قسط می‌طلبیم، جامعه قسط.

قسط چیه؟ عدل یک معنی مساوات بالنسبه مکانیکی را دارد. عدل را اگر بخوام ببرم توی ضوابط اقتصادی یعنی این‌که هرکس به اندازه کارش. قسط یعنی خیلی فراتر از این، جامع‌تر از این، بالغ‌تر و کامل‌تر از این.

یعنی هرکس بر اساس نیازش. ‌تو همون خانه گفتیم یک مرحله این بود، که هر کی هر چه می‌تونه، یکی باندازه کارش، یکی هر چی نیازش، چی لازمه؟ این ساده‌ترین معنای قسط است در یک‌کلام. ‌

قسط چیه؟ اون نظامی است که استعدادات، استعدادات آدمی پرپر نمیشه، همه‌اش میاد بیرون. هیچ مانعی جلویش نیست. فردیت بی‌همتای آدمی شکوفا میشه. گفتم فردیت، این ضدخود است، این خداست.

خوب این ایده‌آل اجتماعی ماست. ‌.

لطفا به اشتراک بگذارید: