شانزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار «‌سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندانهای مختلف

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه زندانیان سیاسی در  زندانهای قزلحصار، اوین (بند زنان و بندهای شش، هشت و چهار)، زندان مرکزی خرم‌آباد، زندان مرکزی کرج، زندان خوی و زندان نقده در شانزدهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» اعتصاب غذا کردند  . 
زندانیان اعتصابی اعلام کردند این دور از کارزار اعتصاب غذا  را در حالی برگزار می‌کنیم که دو زندانی سیاسی عقیدتی هموطن به نام خسرو بشارت و کامران شیخه به ترتیب ۱۴ و ۱۰ روز است، برای اجرای حکم غیرانسانی اعدام به سلولهای انفرادی بند امن در واحد سه زندان قزلحصار منتقل شده‌اند.
زندانیان اعتصابی افزوده‌اند در شانزدهمین هفتهٔ کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» شاهد قطعی شدن حکم غیرانسانی اعدام برای توماج صالحی، محمود مهرابی، حبیب و عباس دریس، رضا رسایی، مجاهد کورکور و دهها هموطن دیگر هستیم.
زندانیان اعتصابی از همه هموطنان خواسته‌اند با هر وسیله ممکن صدا و ندای مظلومیت زندانیان زیر حکم اعدام باشند و از دیگر زندانیان نیز خواسته اند برای مقابله با این روند غیرانسانی به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به  اعدام» بپیوندند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: