تصویرنگاری در تهران، شیراز، بندرعباس، ارومیه، رشت و شهرکرد

- شیراز- خیابان مشکل گشا: درود بر رجوی
- تهران- بزرگراه همت: میهن شورش و قیام و ایران برخاسته برای آزادی
- تهران- خیابان جهاد: تنها راه‌حل این رژیم سرنگونی است
- رشت- خیابان گل سرخ: آری قیام هرآن می‌تواند شعله‌ور شود
- شهرکرد- بلوار کشاورز: زن مقاومت آزادی
- ارومیه – خیابان باقرخان: تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش
- بندرعباس –بلوار پاسداران: انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

تصویر نگاری11 

 

تصویر نگاری3 

 

تصویر نگاری4 

تصویر نگاری5 

تصویر نگاری6 

بندرعباس ۲ 

لطفا به اشتراک بگذارید: