تظاهرات یاران شورشگر حمایت از تحریم کوبنده شعبده انتخابات رژیم

تظاهرات یاران شورشگر در شهرهای : 
برلین – مقابل سفارت رژیم 
کلن 
آمستردام 
هامبورگ

لطفا به اشتراک بگذارید: