خلاصه مهمترین خبرها

۳ ساعت قبل: بروجرد: چهار راه حافظ مرکز شهر و مسجد امیرالمومنین فقط نیروی انتظامی دیده می‌شود

۳ ساعت قبل: کرمان: خیابان فتحعلی‌شاه ساعت ۱۰۳۰ خلوت است

۳ ساعت قبل: تهران: ساعت ۱۰۰۰ مسجد جوادالائمه ولیعصر فروغی خلوت است

۳ ساعت قبل: تهران: شهر قدس، حوزه ۷۲، ساعت ۱۰۲۰ خبری نیست

۳ ساعت قبل: اصفهان: شعبه منطقه سیچان کاملاً خلوت است در صورتی‌که نقطه شلوغی در شهر محسوب می‌شود

۳ ساعت قبل: تاکستان: ساعت ۱۱۰۰ شعبه‌های باستانی و مسجد جبار که فقط کارگزاران رژیم در آن هستند

۳ ساعت قبل: مشهد: ساعت ۱۰۰۰ خیابان‌ها خلوت است، برف باریده و مردم از خانه بیرون نیامده‌اند

۳ ساعت قبل: اصفهان: ساعت ۱۰۳۰، چهارراه نورباران خیابان بزرگمهر شلوغ‌ترین نقطه شهر – ۳ یا ۴ نفر در حوزه بودند

۳ ساعت قبل: دزفول: شعبه دبستان پسرانه سیادت ساعت ۱۱۳۰ یک نفر در حوزه

۳ ساعت قبل: ایلام: در دبستان خدیجه کبری به‌غیر از گردانندگان صندوق کسی حضور نداشت

۳ ساعت قبل: اصفهان: شعبه بهارستان فاز ۳ خالی است و هیچ‌کس به شعبه مراجعه نکرده است

۳ ساعت قبل: اصفهان: شعبه مسجد سجاد فلکه ۲۵ آبان فقط چند بسیجی در شعبه هستند و حوزه خالی است

۳ ساعت قبل: قصرقند: در شعبه مدرسه فهمیده حتی ۱نفر حضور نداشت

۳ ساعت قبل: تهران: شعبه بهارستان خلوت بود

۳ ساعت قبل: رشت: شعبه ۱۵۳ اداره اوقاف، خلوت بود

۳ ساعت قبل: تالش: شعبه مدرس قوی پنجه کسی در آن نبود

۳ ساعت قبل: رشت: حوزه انتخابی۱۹۷ یک نفر هم در حوزه نیست

۳ ساعت قبل: تهران: منطقه۱۸ پاسگاه نعمت‌آباد – شعبه مسجد هیچ‌کس نیست

۳ ساعت قبل: اصفهان: محمدآباد جرقویه، شعبه دبیرستان پسرانه شهید ترکان، غیر از خودشان کسی نیست

۳ ساعت قبل: قوچان: شعبه مرکز آموزشی پسرانه نیایش، خیلی خلوت است

نمایش صفحه 1 از مجموع 509 صفحه , نمایش 20 خبر از مجموع 10,177 اخبار